Analiza statystyczna danych w firmie

analiza danych

Obecnie mamy niepoliczalną wręcz liczbę danych, które należy zgromadzić, przygotować i wreszcie przeanalizować. Dla firm są one bezcenne. Analiza danych statystycznych   pozwala na wyciągnięcie wniosków i podejmowanie skutecznych decyzji.

Powody analizy danych statystycznych

Najważniejsze badania, którym służy analiza statystycznych danych to:

– struktury kosztów produkcji,

– zmiany w poziomie i strukturze ludności w czasie i przestrzeni,

– związki między stażem pracy a wydajnością pracowników,

– reklama i obroty firmy

Dzielą się one na mierzalne (dające się wyrazić za pomocą liczb lub jednostek) oraz niemierzalne (nie dające się zmierzyć)

Metody statystyczne

Metody analizy danych są różne. Podobnie jak analizy statystycznej. Wśród nich są te najprostsze, a jednocześnie najbardziej powszechne i skuteczne. Pozwalają one na przegląd danych w zależności od konieczności i potrzeb. Należą do nich:

– średnia arytmetyczna, czyli suma liczb podzielona przez ilość. Jest to pierwszy krok analityków, kiedy rozpoczynają pracę z danymi. Obliczenie jej jest przede wszystkim szybkie.

– odchylenie standardowe to miara odchylenia konkretnych danych od średniej. Wykazuje ona miarę rozrzutu danych.

– regresja- jej celem jest zbadanie relacji między zmiennymi. Zwykle jest przedstawiana na wykresach punktowych.

– rozmiar próby pozwala uniknąć analizowania całej populacji. Do analizy wykorzystuje się próbę- ważne, by była ona na tyle duża, by wynieść z niej właściwe wnioski.

– testowanie hipotez to szacowanie, czy określone założenia są prawdziwe dla zbioru danych. Metoda ta sprawdza się zazwyczaj w ekonomii lub naukach przyrodniczych.

Niestety, metody są obarczone problemami, które mogą utrudnić lub wręcz wprowadzić w błąd. Ich znajomość jest jednak podstawą do rozpoczęcia pracy nad analizą danych.

Z tego względu tak ważna jest statystyczna wielowymiarowa analiza danych. Zalicza się do niej grupę metod , dzięki którym jednoczesnej analizie są poddawane pomiary co najmniej dwóch zmiennych opisujących każdy obiekt poddany badaniom. Firma Astrafox zajmuje się kompleksową analizą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *