Analityka jako fundament biznesu

biznes

Każdy biznes działa na podstawie twardych danych, a nie wyłącznie intuicji. Intuicja może czasem zwieść na manowce, zaś analityka w firmie pomaga w wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji. Dzięki temu można liczyć na sukces.

Czym jest analityka?

Warto rozpocząć od wyjaśnienia, czym właściwie jest analityka. Analityka biznesowa jest to współdziałanie trzech filarów, a mianowicie wiedzy, narzędzi oraz odpowiedniego oprogramowania. Dzięki nim można zobaczyć rzeczywisty obraz sytuacji, w jakiej znajduje się firma oraz zaplanować dalsze kroki jej rozwoju (włączając w to możliwe szanse i zagrożenia).

Planowanie procesu

Pozornie przygotowanie danych do analizy wydaje się proste, jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Bardzo dużo zależy od struktury, sposobów pozyskiwania, wielkości i rozproszenia danych. Podstawą planowania zawsze jest analiza wymagań użytkownika. Na początku trzeba sobie zadać podstawowe pytania:

  1. Jakie są źródła pochodzenia danych? W niewielkich firmach nie stanowi to problemu, jednak w dużych zasób jest tak ogromny, że dane są przechowywane w tzw. „jeziorach danych”.
  2. W jaki sposób zmodyfikować dane? Chodzi o kalkulowanie, mapowanie, uzupełnianie i czyszczenie danych, by uwolnić je od błędów. Czasem są to drobne nieścisłości, które łatwo wychwycić, jednak bywają i duże błędy mogące rzutować na wyniki.
  3. Jak przygotować je do ostatecznej weryfikacji? W przypadku błędów należy zdecydować się na systemowe rozwiązanie procesu czyszczenia danych.

Ostatecznie należy przygotować dane tak, by stanowiły spójną całość i można było je poddać działaniom. Dobrze przeprowadzona analityka business ułatwi podejmowanie właściwych decyzji.

Wdrażanie analityki

Wdrożenie analityki do firm jest niezwykle ważne. Dzięki najnowszym technologiom można zmienić i ułatwić pracę z danymi. Astrafox, która między innymi zajmuje się tego typu wyzwaniami pomaga opracować najbardziej korzystne rozwiązania. Dzięki siedmiu krokom tworzy doskonałe w swojej prostocie raporty analityczne. Warto je poznać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *